ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/11/1967

סעיף אומדן הכנסות המדינה בתקציב; שימוש בעודפי תקציב רגיל משנת 1966/67 בשנת 1967/68 בשנת 1967/68

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים