ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/11/1967

אישור תיקון בסדרת איגרות חוב של בנק לפיתוח התעשייה לישראל בע"מ; חברת מפעלי תובלה; מסקנות ועדת הכספים בשאלת " מצב הבנקאות"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים