ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/11/1967

חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז - 1967; חוק להסדר ההימורים בספורט תשכ"ז - 1967 - תקנות בדבר דרכי מנוי חברי המועצה ותקופת כהונתם; חוק להסדר ההימורים בספורט תשכ"ז - 1967 - תקנות בדבר מועד הגשת התקציב לאישור ודרכי הגשתו; החלטת ועדת הכספים בעניין משכנתאות צמודות מיום 22.03.67; דברי שר האוצר - סודי; המשך הדיון בסקירת שר האוצר על מצב הפסק; העברות מסעיף לסעיף ושימוש בעודפי תקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים