ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/11/1967

דיווח ודיון על חברת החשמל (בעקבות העלאת התעריפים האחרונה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים