ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/10/1967

הודעת יו"ר הוועדה על דו"ח מבקר המדינה בעניין "סומרפין"; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956 אוצר לתעשייה בע"מ, מכתב שר האוצר מ-27 בספטמבר 1967; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956, אמיסיות של בנק אפותיקאי כללי בע"מ; חברה להשקעות של בנק לאומי בע"מ, מכתב שר האוצר מ-27 באוקטובר 1967; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה, ), התשט"ז-1956 - חברה להשקעות של בנק המזרחי בע"מ, מכתב שר האוצר מ-27 בספטמבר 1967; שינויים בתעריפי דאר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים