ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/10/1967

אומדן ההכנסות בתקציב (המשך דיון); ערבויות שאושרו ע"י הוועדה; שונות; שינויים בתקציב 68 / 1967 (קיצוצים); תאריכי המקדמה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים