ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/09/1967

הסתייגות חבר-הכנסת ש. תמיר לחוק התקציב לשנת 1967/8, התשכ"ו -1967; ערבויות מטעם המדינה על הלוואות בשטחים המוחזקים; תקציב למינהל האזרחי בשטחים המוחזקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים