ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/09/1967

אישור צווים; הצבעות על הסתייגות לתקציב (מס' 3) לשנת 1967/68, התשכ"ז-1967; הצבעות על חוק התקציב (מס' 3) לשנת 68 / 1967, התשכ"ז - 1967; הצעת תקציב נוסף להכנסה ולהוצאת לשנת הכספים 68 / 1967; חוק המקדמה (מס 2), התשכ"ז - 1967; חוק מלווה בטחון (תיקון), התשכ"ז - 1967; חוק מלווה קצר מועד (תיקון); תקנות מלווה פיתוח - סדרות ע"ה-צ"ד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים