ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/09/1967

הלוואות לדיור לעובדי דואר המועברים לערכים הראשיות עקב חיסול מרכזיות ידניות; חוק התקציב (מס' 3) לשנת 1967/68, התשכ"ז-1967; תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי"ח-1968 החלטה בדבר אישור הורות המגדילות או המטילות היטלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים