ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/09/1967

הצעת תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה לשנת הכספים 1967/68

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים