ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/09/1967

סקירתו של שר האוצר על התקציב הנוסף לשנת 1967/68; שאילתות ותשובות; ערבויות מטעם המדינה על הלוואות בשטחי הממשל הצבאי; פטור לנסיעות חוץ; ערבות המדינה - אלדא חברה ישראלית לסחר חוץ בע"מ; שינוי תעריפי מברקים עם יוון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים