ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/09/1967

סקירת נגיד בנק ישראל על עליית אמצעי התשלום והמצב המוניטרי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים