ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/03/1967

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 3), התשכ"ז - 1967; שאלת של חבר הכנסת ויקטור שם טוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים