ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/08/1967

אישור עסקאות של מינהל מקרקעי ישראל; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלווה והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956- תכנית החיסכון "בר מצווה" של משרד השיכון; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלווה והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956- תכנית החיסכון 1. "תמורה" של בנק לאומי לישראל בע"מ; בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק הפועלים בע"מ 2. "מרץ מלווה" של בנק קופת עם בע"מ; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלווה והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956- תכנית החיסכון ללימודים על- יסודיים "מרגלית" של עיריית רמת גן; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלווה והנח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים