ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/08/1967

חוק נכסי נפקדים (תיקון מס' 5); חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז -1956בנק יעד לפיתוח חקלאי בע"מ; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956 - בנק יעד לפיתוח חקלאי בע"מ; חוק נכסי נפקדים (תיקון מס' 4) (שחרור נכסי הכנסיה האוונגלית-אפיסקופלית והשימוש בהם), תשכ"ד -1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים