ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/07/1967

חוק ההיטל על דירות גדולות; חוק לתיקון פקודת הטבק (מס' 3); חוק לתיקון פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה), התשכ"ז; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; חוק מלווה פיתוח (תיקון מס' 6); ערבות לחברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר -חוץ; ערבות לחברת פרי הגליל; ערבות למפעלי יהלומים באזורי פיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים