ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/07/1967

חוק ההיטל על דירות גדולות (תיקון), התשכ"ז - 1967; חוק המלווה (בטוח חיים) (תיקון), התשכ"ז - 1967; חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה (מס' 2), התשכ"ב - 1962 (תיקון מס' 2), התשכ"ז - 1967; חוק מס הכנסה (הצהרות מתקנות), התשכ"ז - 1967; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 2); צו הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 2), התשכ"ז - 1967; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה), התשכ"ז- 1967 - תכנית "בר מצוה" של משרד השיכון; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה), התשכ"ז - 1967; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה על מחזיקי טובין), התשכ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים