ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/07/1967

סיכומיה והצעותיה של וועדת הכספים לדו"ח מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים