ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/07/1967

סיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים לדו"ח מבקר המדינה מס' 17

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים