ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/06/1967

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 10), התשכ"ז - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים