ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/06/1967

הקפאת סכום בתקציב משרד מבקר המדינה לשנת 68 / 1967; חוק התקציב לשנת 1967/68, התשכ"ז-1967; חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1967/68, התשכ"ז-1967; סקירת שר האוצר; פרדה מחבר הוועדה י. ספיר עם התמנותו לשר; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים