ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/06/1967

חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956- בנק משכנתאות לשיכון בע"מ; תקנות מלווה ביטחון, התשכ"ז- 1967- סדרות "א" -"יא"; תקנות מלווה פיתוח- סדרות נ"ב-ס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים