ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/06/1967

חוק אגרות מדינת ישראל (מלווה עצמאות), התשכ"ז - 1967; חוק היטל בטחון, התשכ"ז - 1967; חוק מלווה בטחון, התשכ"ז -1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים