ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/05/1967

מסקנות ביניים בשאלת המצב בחברת צי"ם; מצב המשק- סקירת שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים