ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/05/1967

הכרזה על ישובים חקלאים (סעיף 42 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961); הודעה בדבר קביעת סכום מכסימלי לשווי כל נכסיו של בעל נכס לצורך סעיף 40 (ג) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 10); חוק מלווה קליטה וחסכון חובה; צו הבלו על דלק (פטור) (תיקון); צו מס נסיעות חוץ (פטור)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים