ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/04/1967

אמיסיות; מצב צים ומכירת אניית שלום; עדוד לייצוא שירותים - מתן ערבות המדינה; ערבות מטעם המדינה לבנק לפיתוח התעשייה מהבנק העולמי; תיקון צו הריבית; תקנות לפי חוק איגוד השקעות הון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים