ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/04/1967

ערבויות מטעם המדינה; קביעת אזורים לעניין התוספת לחוק לעידוד השקעות הון; שונות; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי מלחמה ונזק עקיף), התשכ"ו -1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים