ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/04/1967

הודעה בדבר קביעת סכום מכסימלי לשווי כל נכסיו של בעל נכס לצורך סעיף 40 (ג) לצורך סעיף 40 (ג) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א -1961; חוק התקציב לשנת 1967/68 - משרד החוץ (מש"ב); חלופי גברא בראשות הוועדה לעניין ביקורת המדינה; סיכום הדיון בדו"ח מבקר המדינה על בנק הספנות לישראל בע"מ; תקנות בדבר פיצוי נזקי מלחמה ונזק עקיף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים