ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/04/1967

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 4), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים