ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/04/1967

סיכום הדיון בדין וחשבון מבקר המדינה על החברה הממשלתית למדליונים ומטבעות בע"מ; פרטים נוספים בקשר להסדר על הבראת מצבה של "רסקו"; שימוש ברזרבה המיוחדת להגברת התעסוקה ולקידום עבודות פיתוח בתקציב הפיתוח לשנת 1967/68; תשובות שר האוצר לשאולות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים