ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/04/1967

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 4); ערבות מטעם המדינה למוזיאון ישראל; צו מס קניה (פטור) (תיקון) (יבוא אישי); קביעת מטרות הרזרבה המיוחדת להגברת התעסוקה ולקידום עבודת פיתוח לשנת 68 / 1967; שימוש בעודפי תקציב לשנת 67 / 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים