ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/03/1967

צווי תעריף המכס והפטור (הוראת שעה) מס' 12, 11, 8, 7, 5 צווי מס קניה מס' 113, 112, 110; צו הבנקאות (אגרות) (תיקון ); צו בדבר קביעת שכר אמנים, בוחנים ומרצים; צווים לעידוד החיסכון; העברות ושנויים בתקציב - המלצות וועדת המשנה - שימוש בעודפי תקציב פיתוח משנת 1965/66 ו-1966/67, "מפעלי תובלה"; ערבות המדינה - מוזיאון ישראל; ערבות המדינה - מלווה לממשלת קניה; ערבות המדינה - דיזנגוף מערב אפריקה בע"מ; ערבות המדינה למתן הלוואה לסטודנטים; [קטע סודי]; ערבות מטעם המדינה לתעשייה האווירית -סודי; ערבות מטעם המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים