ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/03/1967

חוק לעידוד השקעות הון (מענק ומיסים עקיפים), התשכ"ז - 1967; ישיבות ועדת הכספים בירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים