ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/03/1967

החלטה בדבר סכום שטרי האוצר שיהיו במחזור (פקודת שטרי אוצר, התש"ט-1948); מסקנות ועדת הכספים בשאלת "המשכנתאות הצמודות"; תשובות שר האוצר לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים