ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/03/1967

העברות מסעיף לסעיף; חוק מס רכוש וקרן פיצויים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים