ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/03/1967

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 3), התשכ"ז-1967; מינוי ועדה מצומצמת לעניין פרסומי הממשלה; פטור חלקי ממס נסיעות חוץ על כרטיס שקנה תושב הארץ בעד תושב ברית-מועצות; תקנות שעת חרום (תשלומי חובה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים