ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/03/1967

התקציב לשנת 68 / 1967, התשכ"ז - 1967; חוק התקציב לשנת 68 / 1967, התשכ"ז - 1967; חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 3), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים