ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/03/1967

הענקות לעידוד יצור חקלאי ולהוזלת מחירים על מצרכים ושירותים חיוניים (המשך); התקציב לשנת 1967/68 - הענקות לעידוד יצור חקלאי ולהוזלת מחירים על מצרכים ושירותים חיוניים; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים