ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/03/1967

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 3); הקלות בתשלום דמי התקנת טלפון; ערבות מטעם המדינה בסך 5 מיליון דולר לתעשייה האווירית; שנויים בתקציב משרד הבטחון העברות מסעיף לסעיף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים