ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/03/1967

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 3), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים