ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/03/1967

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 4), התשכ"ז-1967; ערבות מטעם המדינה להלוואות למפעלי מלאכה ותעשייה זעירה; שינויים בתקציב לשנת 1966/67 ושימוש בעודפי תקציב משנת 1965/66; תקנות מלווה פיתוח - סדרות נ"ב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים