ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/03/1967

הצעות לתקציב משרד המשפטים לשנת הכספים 1967/68; הצעת חוק לתיקון חוק לעידוד השקעות הון (מס' 4), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים