ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/03/1967

אישור שתי הלוואות עומדות; אישור תעריפי ושינויים בתעריפי דואר; פטור ממס רכוש על יהלומים המיועדים ליצוא ( מכתב שר האוצר מס' ה/ו/02/10); צו לעידוד החיסכון מס' -בנק יעד לפיתוח חקלאי בע"מ; צו לעידוד החיסכון מס'- אמיסיה של קרן היסוד-המגבית המאוחדת; צו לעידוד החיסכון מס'- בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע"מ; צו לעידוד החיסכון מס'- בנק משכנתאות לשיכון בע"מ; צו לעידוד החיסכון מס'- טפחות בנק משכנתאות לישראל; צווים לעידוד החיסכון צו לעידוד החיסכון מס'- חברה להשקעות של בנק דיסקונט בע"מ; קביעת מוסדות ציבור לענ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים