ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/02/1967

הענקות והטבות שניתנו על ידי האוניברסיטה העברית לעובדים שפרשו - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת גולן; הצעת חוק לתיקון חוק לעידוד השקעות הון (מס' 4), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים