ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/02/1967

ערבות מטעם המדינה - נפטא, חברה ישראלית לנפט בע"מ; ערבות מטעם המדינה - פתוח מקורות מים - (ארצות חוץ) בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים