ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/02/1967

ערבות מטעם המדינה ל"נפטא" בע"מ; קביעת קריטריונים למתן ערבויות מטעם המדינה ( הצעה לסדר היום)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים