ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/02/1967

המלצות ועדת השרים להבראת מצבה של רסקו; צו הבלו על הדלק (פטור) (תיקון מס' 2), התשכ"ז - 1967; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס' 3), התשכ"ז - 1967; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה), התשכ"ז - 1967; קיום ישיבות וועדת הכספים שלא בימי מליאת הכנסת בירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים