ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/02/1967

הצבעות על הסתייגויות חברי הוועדה לגבי תקציב משרד הפנים לשנת 1967/68; ערבות המדינה ל"נפטא", חברה ישראלית לנפט בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים