ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/01/1967

הקצבות לקופות חולים; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (משכורת וגמלאות לנשיא המדינה); מחיר המלט; מר איתן ליאור - הלוואה עומדת; ערבות מטעם המדינה - אגו בע"מ; ערבות מטעם המדינה - גוטקס; שינויים בתקציב הכנסת לשנת הכספים 1966/67

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים