ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/01/1967

אינפורמציה על בנק פויכטוונגר ובנק אלרן; אישור תקציב משרד העבודה; ערבות מטעם המדינה לחברת אל-על

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים